Текущи и нови наказания

Текущи и нови наказания
Нови наказания:
Тодор Станков (Bombeta) – 1 среща за червен картон
Текущи наказания:
Тони Димитров (Black Hawk) – 4 срещи и последно предупреждение за спиране на състезателни права до края на сезона – за некоректно поведение
Христо Павлов (ГДБОП) – 1 среща – за некоректно поведение и нахлуване на терен
Любомир Милошев (ГДБОП) – 1 среща за некоректно поведение