Отбор на седмицата SPL1

Т. Димчев (Готинягите)
Г. Николов (Siven)
П. Матеев (Готинягите)
К. Кайнаров (ФК Колумбия)
Гр. Петков (ФК Колумбия)
Ив. Георгиев (Q-check)
Р. Георгиев (Siven)
Ат. Митев (Q-check)
Ив. Комитов (Олимп)
П. Петков (БСЖ)
Д. Василев (Олимп)