Отбор на седмицата SPL1

М.Митев(Олимп)
Р.Колев(Олимп)
Е.Бенев(Siven)
И.Узунов(Siven)
Н.Найденов(Патриот)
И.Комитов(Олимп)
В.Бабански(Siven)
А.Тачев(Олимп)
Р. Яни Маринов(Патриот)
К.Христов(Siven)
А.Тенев(Патриот)