Отбор на седмицата SPL1

М.Димитров(БСЖ)
Вл. Ковалски (Сбогом Гринго)
М.Митев(Олимп)
Г.Методиев(Афк Чуковете)
М.Андреев(АФК Акулите)
Р.Колев(Олимп)
В.Робев(Huawei)
П.Петкански(Афк Чуковете)
В.Дремжиев(АФК Акулите)
Р.Захариев(Афк Чуковете)
Ал.Нацков(Патриот)