Отбор на седмицата SPL

С.Симеонов(Bombeta)
С.ИлиевВръбница-1)
Р.Милков(Bombeta)
Л.Ковачки(Връбница-1)
Й.Стоилков(Bombeta)
М.Тодоринов(Bombeta)
И.Гогов(Връбница-1)
М.Стоилков(Bombeta)
Н.Петров(Връбница-1)
В.Илиев(Bombeta)
П.Петров(Връбница-1)