Отбор на седмицата SPL

Р.Събев(Красно Село)
А.Кръстев(Афк Вазов)
В.Попов(Реал Суходол)
Х.Пъпанов(Афк Бай Тошо)
М.Пашов(Красно село)
А.Попов(Красно Село)
Ж.Мишонов(Афк Вазов)
Б.Колев(Афк Бай Тошо)
К.Кръстев(Красно Село)
Ал.Тодоров(Афк Вазов)
Ф.Василев(Реал Суходол)