Отбор на седмицата SPL

С.Симеонов (Bombeta)
Д. Джегалски (Лет. холандци)
К. Иванов (Реал Суходол)
Т. Тодоров (Реал Суходол)
В. Крумов (Тегавите)
М.Тодоринов (Bombeta)
П. Димитров (Лет. холандци)
В. Пешев (Тегавите)
В.Василев (Тегавите)
В. Илиев (Bombeta)
Л. Николов (Реал Суходол)