Отбор на седмицата SPL

Ст. Петров (Тегавите)
Л. Ковачки (Връбница-1)
Вл. Владов (Тегавите)
Ст. Огнянов (Красно село)
П. Петров (Връбница-1)
Ст. Крекманов (Красно село)
Л. Момчилов (Реал Суходол)
В. Пешев (Тегавите)
И. Цанов (Красно село)
Л. Николов (Реал Суходол)
Хр. Милев (Красно село)