Отбор на седмицата SPL 2

Ив. Виденов (Carrera)
Крумов (Готинягите)
Вишанов (Готинягите)
Георгиев (Q-check)
Дъхтев (Carrera)
Христов (Carrera)
А. Георгиев (Бенковски Сити)
Тодоров (Бенковски Сити)
Тенев (Белите София)
Митев (Бенковски Сити)
Димитров (Белите София)