Отбор на седмицата SPL 2

Ковачки (Връбница-1)
Бояджиев (Готинягите)
Алексов (АФК Акулите)
Иванов (Белите София)
Стоянов (АФК Акулите)
П. Петров (Връбница-1)
Гласков (Белите София)
Савов (Патриот)
Р. Първанов (АФК Трайково)
Захариев (АФК Трайково)
Димитров (АФК Акулите)