Отбор на седмицата Суперлига

Д. Андреев (ВМВ)
Св. Михайлов (Младо пиво)
Н. Петров (Младо пиво)
М. Стаменов (Младо пиво)
Г. Божилов (Младо пиво)
В. Михайлов (ВМВ)
Ат. Христов (ВМВ)
Ив. Дичев (ВМВ)
Н. Стамулис (Младо пиво)
Ил. Генов (Младо пиво)
К. Пилитов (ВМВ)