Напомняне!

SPL съобщава, че всеки играч, който има два или повече мача за първенство и не си е заплатил картотека (10 лева) няма да бъде допускан до участие в която и да е от трите лиги.